Σχολή Δασολογίας – Βελιγράδι

Η Σχολή Δασολογίας του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου κατόπιν αιτήσεων της εταιρείας Vapeks doo, έλεγξε την ποιότητα του κάθε τύπου στρώματος που έχει παραχθεί με το εμπορικό σήμα S) Dream.

Μ’ αυτό πιστοποιείται ότι κανένα από τα υλικά που χρησιμοποιούμε δεν βλάπτει την ανθρώπινη υγεία.

   


SwerealIVF

Αυτό το εργαστήριο έλεγξε την απώλεια σκληρότητας στρώματος λόγω χρήσης.

Επίσης, εξετάσαμε και αν το στρώμα χάνει ύψος λόγο της χρήσης. Όλες οι αναλύσεις απέδειξαν ότι τα στρώματά μας διατηρούν τις αρχικές τους ιδιότητες σε βάθος χρόνο.

CertiPUR

Ανεξάρτητο εργαστήριο που βάσει τυχαίας δειγματοληψίας βάτας ή αφρού (οι οποίοι μπορούν να βρεθούν αργότερα στο τελικό προϊόν) καθορίζει το επίπεδο περιεκτικότητας σε ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.

Το πιστοποιητικό απευθύνεται κυρίως στους παραγωγούς βάτας στην Ευρώπη.

Oeko-Tex 100 Sertifikat

Όλα τα υφάσματα παράχθηκαν σε εξειδικευμένα εργοστάσια στο Βέλγιο και την Ιταλία και κατέχουν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Oeko-Tex® - βεβαίωση σχετικά με τον τακτικό έλεγχο καταλληλόλητας υλικών.

  


TÜV Rheinland

Αυτή η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι η περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά στη βάτα μας είναι αποδεκτή και δεν βλάπτει την ανθρώπινη υγεία.

Πιστοποιητικά