Παιδικά στρώματα

Εξαιτίας της γρήγορης ανάπτυξης και αυξημένων σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, το παιδί σας χρειάζεται ποιοτικό ύπνο.


Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο θα του εξασφαλίσετε τη βάση για σωστή ανάπτυξη μυαλού και σώματος.

Memo στρώμα Baby Flex Baby Base